Haber yükleniyor...

Azerbaycan Karabağ’daki Ermeni sakinlere entegrasyon süreci açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Karabağ’daki Ermeni sakinlerin Azerbaycan’a entegrasyonuyla ilgili detayları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, entegrasyon sürecinin Azerbaycan Anayasası, kanunları ve uluslararası yükümlülüklerine dayalı şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, Karabağ’da yaşayan Ermeni sakinlerin din ve inanç özgürlüğüne sahip olacakları ve dillerini kullanabilecekleri belirtildi. Entegrasyon sürecinin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde yürütüleceği vurgulanırken, Ermeni sakinlerin bulundukları bölgelerde yönetimin Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ayrıca, Ermeni sakinlerin özel temsilciliğin çalışmalarına katılabileceği, bölgede belediyelerin kurulacağı ve seçimlerin yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bölgenin asayişinin Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanacağı ve Ermeni sakinlerin bu bakanlığa personel olarak da alınabileceği belirtildi.

Fiziki ve sosyal altyapının (eğitim, sağlık, enerji, gaz, su, yol, iletişim) belirli sürede ülkenin ortalama gösterge seviyesine getirileceği ve vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketinin uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Azerbaycan’ın ulusal para birimi manatın kullanımının bölgede sağlanacağı ve Ermeni çiftçilere sübvansiyon verileceği ifade edildi.

Ermeni sakinlerin kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına sahip olacakları vurgulandı. Aynı zamanda din ve inanç özgürlüğüne sahip olacakları ve dillerini kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, Ermeni sakinlere ait anıtların devlet tarafından korunacağı bilgisi de paylaşıldı.

Bu açıklamaların ışığında, Karabağ’daki Ermeni sakinlerin Azerbaycan’a tam bir entegrasyon süreci geçirecekleri ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde yaşayacakları anlaşılıyor. Bu entegrasyon sürecinde, Ermeni sakinlere din, inanç ve dil özgürlüğü tanınacak, yönetimleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi tarafından yürütülecek ve bölgede belediyeler kurulacak.

Ayrıca, bölgedeki altyapı ve ekonomik koşulların geliştirileceği, Azerbaycan’ın ulusal para biriminin kullanılacağı ve Ermeni çiftçilere sübvansiyon verileceği ifade edildi. Bu süreçte Ermeni kültürünün korunacağı ve anıtların devlet tarafından korunacağı da vurgulandı.

Azerbaycan’ın bu entegrasyon süreciyle, Karabağ’da yaşayan Ermeni sakinleri Azerbaycan toplumuna tam olarak dahil etmeyi ve uzun vadeli barış ve istikrar sağlamayı amaçladığı anlaşılıyor. Bu adımların, bölgedeki toplumlar arasında güvenin ve işbirliğinin artmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

ÖZET:

– Entegrasyon süreci Azerbaycan Anayasası, kanunları ve uluslararası yükümlülüklerine dayalı olarak gerçekleştirilecek.
– Karabağ’da yaşayan Ermeni sakinler din ve inanç özgürlüğüne sahip olacaklar ve dillerini kullanabilecekler.
– Entegrasyon süreci Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde yürütülecek.
– Ermeni sakinlerin bulundukları bölgelerde yönetim Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi aracılığıyla gerçekleştirilecek.
– Ermeni sakinler özel temsilciliğin çalışmalarına katılabilecekler, bölgede belediyeler kurulacak ve seçimler yapılacak.
– Fiziki ve sosyal altyapı belirli sürede ülkenin ortalama gösterge seviyesine getirilecek, vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketi uygulanacak.
– Azerbaycan’ın ulusal para birimi manat bölgede kullanılacak, Ermeni çiftçilere sübvansiyon verilecek.
– Ermeni sakinler kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına sahip olacaklar, din ve inanç özgürlüğüne sahip olacaklar.
– Ermeni sakinlere ait anıtlar devlet tarafından korunacak.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir