Haber yükleniyor...

Prematüre Doğumlar Dünya Genelinde Hala Büyük Bir Sorun

2020 yılında dünya genelinde tahmini olarak 13,4 milyon bebek prematüre olarak doğdu. Bu sayı, tüm canlı doğumların yaklaşık olarak 10’da 1’ine tekabül etmektedir. Prematüre doğumlar, dünya genelinde hayatta kalan bebek ölümlerinin önde gelen nedenidir ve çocukların ilk yaşlarında hayatta kalma oranını artırmak için bu bebeklere özel bakım ve destek sağlanması acil bir ihtiyaçtır.

DSÖ, UNICEF ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, prematüre doğan bebeklerin yetişkinlik döneminde ciddi hastalıklara, engelliliklere ve gelişimsel gecikmelere yatkınlığı yüksektir. Aynı zamanda bu bebeklerin diyabet ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığı da artmaktadır. Bu nedenle prematüre bebek bakımının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Raporda, son on yılda dünya genelinde erken doğum oranlarında önemli bir azalma görülmediği belirtilmektedir. 2010 ile 2020 yılları arasında yıllık küresel erken doğum azalma oranı sadece yüzde 0,14 olmuştur.

Erken doğumların yoğun olarak Sahra Altı Afrika ve Güney Asya bölgelerinde meydana geldiği ve burada bebeğin yüzde 13’ten fazlasının prematüre olarak doğduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, erken doğumun sadece düşük ve orta gelirli ülkelerde görülen bir sorun olmadığı, yüksek gelirli ülkelerde de yüzde 10 veya daha yüksek oranlarda erken doğum vakalarının yaşandığı ifade edilmiştir.

Anne sağlığının kötü olması ve yetersiz beslenme, erken doğum oranlarının yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, prematüre bebeklerin özel bakım ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, sağlık hizmetlerine kaliteli erişimin hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında odaklanılması gerektiğini belirtmiştir.

Bu araştırma, prematüre bebekler ve ailelerine destek sağlamak için mevcut hizmetlere acil şekilde yatırım yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

ÖZET:

– 2020 yılında dünya genelinde tahmini olarak 13,4 milyon bebek prematüre olarak doğdu.
– Prematüre doğumlar, dünya genelinde hayatta kalan bebek ölümlerinin önde gelen nedenidir.
– Prematüre doğan bebeklerin yetişkinlik döneminde ciddi hastalıklara, engelliliklere ve gelişimsel gecikmelere yatkınlığı yüksektir.
– Bu bebeklerin diyabet ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığı da artmaktadır.
– Son on yılda dünya genelinde erken doğum oranlarında önemli bir azalma görülmedi.
– Erken doğumlar Sahra Altı Afrika ve Güney Asya bölgelerinde daha yoğundur.
– Erken doğumun sadece düşük ve orta gelirli ülkelerde değil, yüksek gelirli ülkelerde de yaygın olduğu belirtilmiştir.
– Anne sağlığının kötü olması ve yetersiz beslenme, erken doğum oranlarının yükselmesine katkıda bulunmaktadır.
– Prematüre bebekler özel bakım ve ilgiye ihtiyaç duyar.
– Sağlık hizmetlerine kaliteli erişim hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında odaklanılmalıdır.
– Prematüre bebekler ve ailelerine destek sağlamak için mevcut hizmetlere acil şekilde yatırım yapılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir