Haber yükleniyor...

YÖK, özel öğrencilik programındaki öğrenim ücretlerine ilişkin düzenlemeleri yayımladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "özel öğrencilik" programındaki öğrenim ücretlerine ilişkin düzenlemeleri içeren bir yönetmelik değişikliği yayımladı. Bu düzenlemeye göre, vakıf yükseköğretim kurumlarında "özel öğrencilik" ve "değişim programı" öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücretinin yüzde 80’i, özel öğrenci olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

YÖK’ün yayımladığı yönetmelik değişikliği, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin detayları içermektedir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, çift ana dal programlarına devam edebilmek için öğrencilerin "ana dal" programındaki genel not ortalaması esas alınacak. Bu kapsamda, çift ana dal programından mezun olabilmek için öğrencilerin ana dal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Yönetmelik değişikliğinin bir diğer önemli noktası da özel öğrencilik ve değişim programındaki öğrencilerin öğrenim ücreti veya katkı paylarına ilişkin düzenlemelerdir. Buna göre, özel öğrencilik ve değişim programındaki öğrenciler öğrenim ücretini veya katkı payını kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna ödemek zorundadır. Ancak, vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin ödedikleri öğrenim ücretinin yüzde 80’i, özel öğrenci olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna aktarılacaktır.

Bu düzenleme, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin mali yüklerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenim ücretlerinin bir bölümünü yükseköğretim kurumuna öderken, geri kalan kısmı ise vakıf yükseköğretim kurumu tarafından özel öğrenci olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna aktarılacaktır. Bu düzenlemeyle birlikte, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin mali durumlarının rahatlaması ve çift ana dal programına devam edebilmek için gereken not ortalamasını sağlamaları hedeflenmektedir.

Yapılan düzenlemeler, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve daha fazla akademik fırsata erişmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, bu değişiklikler sayesinde daha esnek bir eğitim süreci planlayabilecek ve çeşitli kariyer olanaklarına daha kolay bir şekilde ulaşabileceklerdir. YÖK’ün yönetmelik değişikliğiyle birlikte, vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin daha avantajlı bir konuma gelmesi ve eğitim sistemimizdeki kalitenin artması hedeflenmektedir.

ÖZET:

– YÖK yayımladığı yönetmelik değişikliği ile özel öğrencilik programındaki öğrenim ücretlerine ilişkin düzenlemeler getiriyor.
– Özel öğrencilik ve değişim programındaki öğrenciler, öğrenim ücretlerinin yüzde 80’ini ödedikleri yükseköğretim kurumuna aktaracak.
– Çift ana dal programlarına devam edebilmek için öğrencilerin ana dal programındaki genel not ortalaması en az 70 olmalı.
– Bu düzenleme ile vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin mali yüklerinin hafiflemesi hedefleniyor.
– Öğrenciler, öğrenim ücretlerinin bir bölümünü öderken kalan kısmı vakıf yükseköğretim kurumu tarafından öğrenim gördükleri kuruma aktaracak.
– Yapılan düzenlemeler, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı ve akademik fırsatlara erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.
– Bu değişiklik ile vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin daha avantajlı bir konuma gelmesi ve eğitim kalitesinin artması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir