Haber yükleniyor...

Amida Höyük’teki kazı çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da bulunan ve 9 bin yıllık tarihiyle dikkat çeken Amida Höyük’te gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin verilen bu çalışmalar, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız liderliğinde 1 Eylül tarihinde başlatılmıştır. Bu yıl gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Artuklu Sarayı’nın doğu surlarının temelleri ortaya çıkarılma hedeflenmektedir.

Diyarbakır’ın tarihi kalbinin attığı Amida Höyük, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Hurri-Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyet Amida Höyük’te varlık göstermiştir. Bu nedenle, bölgedeki kazı çalışmaları, Diyarbakır’ın yerleşik tarihini aydınlatma açısından büyük önem taşımaktadır.

Prof. Dr. İrfan Yıldız, Amida Höyük’teki kazı çalışmalarının 2018’de başladığını ve bugüne kadar çeşitli buluntular elde ettiklerini belirtmiştir. Kazı çalışmalarında, özellikle Artuklu Sarayı’nın mekanlarına odaklandıklarını ve sarayın divanhanesi, kabul salonu ve 3 mekanın tamamen ortaya çıkarıldığını ifade etmektedir. Ayrıca, ısıtma ve soğuk su sistemleri ile çini ve mozaiklerin bulunduğunu da eklemiştir. Kazı çalışmaları sırasında Amida Höyük ile batı surları arasında kral yolunun da gün yüzüne çıkarıldığı bilgisi verilmiştir.

Bu yılki kazı çalışmalarının ana hedefi ise Artuklu Sarayı’nı çevreleyen doğu surlarının temellerini ortaya çıkarmaktır. Prof. Dr. Yıldız, bu alanda çalışmaların sürdüğünü ve doğudaki surların tamamının ortaya çıkarılacağını belirtmiştir. Ayrıca, alay meydanında da çalışmaların devam ettiği ve burada bir kültür katmanının olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı ifade edilmiştir.

Amida Höyük kazısı, bölge için büyük bir öneme sahiptir. Prof. Dr. Yıldız, kazı çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin bölgenin tarihini aydınlatmada büyük bir role sahip olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, Amida Höyük’ün Diyarbakır’ın ve bölgenin önemli turistik merkezlerinden biri olacağını belirtmiştir. Şu anda kısmen ziyarete açık olan Amida Höyük, Kültür Yolu Festivali ile birlikte tamamen ziyarete açılacak ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından turizm potansiyeli daha da artacaktır. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan mimari yapı kalıntıları ve diğer buluntular, bölgenin turizm sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Amida Höyük ve Artuklu Sarayı, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan önemli noktalardır. Bölgenin yönetim merkezi olarak kullanılan Amida Höyük, geçmişten günümüze kesintisiz olarak yerleşimin olduğu bir alan olarak bilinmektedir. Kazı çalışmaları, bu bölgenin tarihini aydınlatmanın yanı sıra, turizm açısından da büyük bir potansiyel sunmaktadır. Amida Höyük’ün Diyarbakır turizminin göbeğinde yer aldığı ve tarihi mekanın tamamlanmasının ardından ziyaretçilere büyük bir çekim merkezi olacağı belirtilmektedir.

ÖZET:

– Diyarbakır’da bulunan Amida Höyük’te 9 bin yıllık tarihiyle dikkat çeken arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.
– Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin verilmiştir ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız liderliğinde yürütülmektedir.
– Amida Höyük, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir ve bölgedeki kazı çalışmaları Diyarbakır’ın yerleşik tarihini aydınlatma açısından büyük önem taşımaktadır.
– Kazı çalışmaları sonucunda şimdiye kadar Artuklu Sarayı’nın mekanlarına odaklanılmış ve sarayın divanhanesi, kabul salonu ve 3 mekan tamamen ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, ısıtma ve soğuk su sistemleri ile çini ve mozaikler bulunmuştur.
– Bu yılki kazı çalışmalarının ana hedefi ise Artuklu Sarayı’nı çevreleyen doğu surlarının temellerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, alay meydanında da çalışmalar devam etmektedir.
– Amida Höyük kazısı sonucunda elde edilen veriler bölgenin tarihini aydınlatmada önemli bir rol oynamakta ve turizm potansiyelini artırmaktadır.
– Şu anda kısmen ziyarete açık olan Amida Höyük, Kültür Yolu Festivali sonrası tamamen ziyarete açılacak ve turizm alanında önemli bir çekim merkezi haline gelecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir