Haber yükleniyor...

Oxfam Raporu: İngiltere’de İklim Değişikliği İçin Adil Vergilendirme Şart

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre, İngiltere’de iklim değişikliği ile mücadelede daha adil bir vergilendirme sistemi oluşturulması gerekiyor. Rapor, çevreyi en fazla kirleten şirketlerin ve bireylerin daha fazla vergi ödemesi çağrısında bulunuyor.

Oxfam’ın "Gecikmiş Ödeme, İngiltere’de Çevreyi Kirletenlere İklim Adaleti İçin Ödeme Yaptırmanın Adil Yolları" başlıklı raporuna göre, iklim krizi ile mücadelede alınacak kararların gelecek on yıllar boyunca etkisi olacak. Ancak, iklim krizi sebebiyle en çok zarar görenlerin yoksul kesimler olduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda, İngiliz hükümetinin iklim değişikliği ile mücadele için daha fazla finansman sağlayabileceği belirtiliyor. Bu noktada, fosil yakıt üreticilerine aşırı kar vergisi getirilmesi, sübvansiyonların yeniden düzenlenmesi ve yüksek emisyonlu seyahatlerin daha adil şekilde vergilendirilmesi öneriliyor.

Oxfam, İngiltere’nin 2022 yılına kadar çevreyi kirleten şirketlere ve en zengin kesime ödeme yapmamasının, iklim eylemleri için 23,1 milyar sterlin kaybına neden olabileceğini tahmin ediyor. Bu miktar, İngiliz hükümetinin 2026’ya kadar uluslararası iklim finansmanı için planladığı miktarın 2 katıdır.

Rapor ayrıca, fosil yakıt şirketlerinin, zengin ülkelerin ve bireylerin iklim krizine orantısız şekilde sorumluluk sahibi olduklarını, ancak bu sorumlulukları karşılığında yeterli ödeme yapmadıklarını belirtiyor.

Oxfam’ın raporu, iklim değişikliği ile mücadelede adil bir vergilendirme sisteminin önemini vurgularken, çevreyi en fazla kirleten şirketler ve bireylerin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde, hem iklim değişikliği ile mücadele için daha fazla finansman sağlanabileceği hem de yüksek emisyonlu faaliyetlerin önüne geçilebileceği belirtiliyor.

ÖZET:

– Oxfam’ın raporuna göre, İngiltere’de iklim değişikliği ile mücadele için daha adil bir vergilendirme sistemi oluşturulması gerekmektedir.
– Rapora göre, çevreyi en fazla kirleten şirketler ve bireyler daha fazla vergi ödemelidir.
– İklim krizi sebebiyle en çok zarar görenlerin yoksul kesimler olduğuna dikkat çekilmektedir.
– Oxfam, İngiliz hükümetinin iklim değişikliği ile mücadele için daha fazla finansman sağlaması gerektiğini belirtmektedir.
– Fosil yakıt üreticilerine aşırı kar vergisi getirilmesi, sübvansiyonların yeniden düzenlenmesi ve yüksek emisyonlu seyahatlerin daha adil şekilde vergilendirilmesi önerileri raporda yer almaktadır.
– İngiltere’nin çevreyi kirleten şirketlere ve en zengin kesime ödeme yapmamasının, iklim eylemleri için 23,1 milyar sterlin kaybına neden olabileceği tahmin edilmektedir.
– Fosil yakıt şirketlerinin, zengin ülkelerin ve bireylerin iklim krizine orantısız şekilde sorumluluk sahibi oldukları, ancak yeterli ödeme yapmadıkları ifade edilmektedir.
– Adil bir vergilendirme sistemiyle hem iklim değişikliği ile mücadele için daha fazla finansman sağlanabileceği hem de yüksek emisyonlu faaliyetlerin önüne geçilebileceği belirtilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir