Haber yükleniyor...

Kentsel Dönüşüm Yasası Yürürlüğe Girmeye Hazırlanıyor: İşte Yenilikler

Kentsel dönüşümde kat malikleri arasındaki anlaşma oranının üçte ikiden salt çoğunluğa düşürülmesiyle ilgili düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu teklifle, kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli değişiklikler öngörülüyor. Yeni kanunla birlikte, yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Dosyanın daha çabuk tekemmül etmesi için "savunmaya cevap" ve "cevaba cevap" aşamaları kaldırılarak savunma verilmekle dosyanın tekemmül etmesi öngörülüyor. Ayrıca, tarafların hak ve menfaatlerinin korunması bakımından zorunluluk bulunması halinde mahkemece ilk incelemeyi müteakip, savunma beklenmeksizin derhal keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına imkan tanınıyor. İstinaf aşamasında kararların iki ay içinde verilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. Kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek. Salt çoğunluk ile karar alan malikler tarafından, alınan karar ile anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifin salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere bildirilmesi öngörülüyor. Yüksek kat malikleri anlaşması sağlanamadığı durumlarda ise hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine olanak tanınıyor. Ayrıca, riskli yapıların yıktırılması için maliklere 90 günden fazla süre verilemeyecek ve tahliye işlemleri kolluk kuvveti marifetiyle gerçekleştirilebilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan davalar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak.

ÖZET:

– Yargı süreçlerinin hızlandırılması için yeni usuller getiriliyor.
– Dosyanın daha çabuk tekemmül etmesi için savunma süreçleri hızlandırılıyor.
– Salt çoğunlukla alınan kararlarla yapı ruhsatı dahil tüm işlemler gerçekleştirilebilecek.
– Riskli yapıların yıkımı için maliklere 90 günden fazla süre verilmeyecek ve tahliye işlemleri kolluk kuvveti tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir