Haber yükleniyor...

TBMM Gündeminde Çalışmayan Emeklilere 5 Bin TL ve Bütçe Mesaisi Var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni haftasında oldukça yoğun bir gündemi var. Genel Kurul’da, çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiyeyi de içeren Torba Kanun teklifi görüşülecek. Meclis’in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul’da, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor. Torba teklif ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay’ın bütçeleri görüşülecek. Kentleşme ve afet riski yönetimine dair önemli düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlayacak. Teklif, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler içeriyor. Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

ÖZET:

– Genel Kurul’da Torba Kanun teklifi görüşülecek. Bu teklif, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini içeriyor.
– Torba Kanun teklifi kapsamında ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınması öngörülüyor.
– Plan ve Bütçe Komisyonunda 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca, 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak.
– Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda afet riski yönetimine dair önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.